Safe to visit

Pandemin har försatt hela mötesindustrin i akut förändring. Vi på Münchenbryggeriet har anpassat vår verksamhet utifrån det rådande läget. Säkerhet och hälsa för gäster och personal har högsta prioritet. Här har vi sammanställt viktig information för att skapa säkra möten.

Så arrangerar vi event under covid-19

Antal

FÖRETAGSEVENEMANG/PRIVATA TILLSTÄLLNINGAR:

I enlighet med pandemilagen och rådande restriktioner är det tillåtet att arrangerakonferenser och möten för fler än 50 personer. Vid företagsevenemang och privata tillställningar gäller de trängselregler som FHM beslutat om. Det handlar bl.a. om att hålla avstånd, upprätthålla god hygien och stanna hemma om man är sjuk.

ALLMÄN SAMMANKOMST/OFFENTLIG TILLSTÄLLNING:

Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller vid allmän sammankomst och offentlig tillställning just nu.

Avstånd/trängsel

Münchenbryggeriet ansvarar för att trängsel undviks i lokalerna. Besökare bör kunna hålla minst en meters avstånd till övriga sällskap.

Information till besökare

Münchenbryggeriet ansvarar för att information om hur risken för smittspridning kan förhindras. Informationen lämnas vid entréer, toaletter och andra platser där besökare uppehåller sig och ska vara väl synlig. Innehållet ska poängtera om vikten av att hålla avstånd och att sköta sin handhygien, att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord och att man bör stanna hemma om man har sjukdomssymtom. I vissa fall och i den mån det är möjligt, kan informationen även behöva ges muntligen, om besökare inte förstår eller av andra skäl inte följer rekommendationerna. Om evenemanget har besökare som talar andra språk än svenska kan det vara svårt att följa kraven om åtgärder för att minska trängsel och smittspridning. Av det skälet kan informationen behöva ges på olika språk och ha skyltar med bildspråk istället för text. Arrangören ansvarar för att i god tid informera Münchenbryggeriet om så är fallet.

Utbildning av personal

Münchenbryggeriet ansvarar för att utifrån pandemilagen och de allmänna råden, hålla personalen uppdaterad om smittvägar och hygienrutiner samt hur smittspridning kan förhindras på mötesplatsen.

Hygien

Münchenbryggeriet har utökat städrutinerna i såväl allmänna utrymmen som mötesrum och är extra noga med toaletter samt kontaktytor. Gäster erbjuds möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten samt erbjuds handsprit.

Münchenbryggeriet – Safe to visit

Münchenbryggeriet Event & Konferens ser mycket allvarligt på viruset Covid-19 och följer löpande myndigheternas restriktioner samt pandemilagen. Säkerhet och hälsa för gäster och medarbetare har högsta prioritet och därav har vi själva företagit en rad åtgärder för att säkra situationen. Med denna information önskar vi påvisa vilka åtgärder vi vidtagit för att gäster, kunder och personal ska känna sig trygga hos oss.

Avskilt & säkert
Vi har 6 olika entréer till våra lokaler. Hos oss kan ni få total avskildhet runt ert event.

ÅTGÄRDER & UPPDATERADE RUTINER

• Direkt efter första larmrapporterna om smittspridning säkerställdes att all personal inte varit i närheten av något riskområde för Covid-19.
• Vi delade upp all personal avdelningsvis i olika team och arbetar omlott för att minska smittspridning samt för att alltid kunna stå redo till kundens förfogande.
• Vid symtom stannar personalen hemma och vi påminner arrangören att informera detsamma till sina inbjudna kunder/gäster/medarbetare.
• Münchenbryggeriets personal ombeds att utesluta handhälsning.
• Ökad användning av handskar förekommer på en rad olika stationer i verksamheten.
• Skyltar om att tvätta händerna noga och ofta, finns utspritt i lokalerna samt toaletterna. Likaså skyltar om att hålla avstånd och att minska trängsel finns uppsatt.
• Handdesinfektion finns utplacerat i alla allmänna ytor såsom i entrén/garderoben, på toaletterna och vid mat- och dryckesstationer.
• Vi möblerar luftigt i lokalerna. Mat- och dryckesstationer, där det finns risk att flera gäster kan samlas samtidigt, sprids ut.
• Buffélunch och sharing-koncept utesluts och ersätts med färdiga tallrikar och/eller fatservering vid bordet.
• Fikabröd, frukt och dylikt serveras under lock eller portionsförpackat.
• Lokalerna vädras ut oftare och städning sker minutiöst.
• Personal torkar av och desinficerar allmänna ytor flera gånger under pågående evenemang (Ytor såsom garderobsdisk, garderobsbrickor, dörr- och trapphandtag, hissknappar, bord, stolar, vattenoch kaffekannor, tänger etc).

Vid behov kommer Münchenbryggeriet vidta fler åtgärder än ovan angivna.
Tack för er förståelse och samarbete!

Jonas Henriksson
Verksamhetschef

Erbjudanden just nu

Digitala möten

Vi hjälper er att göra hela eller delar av ert event digitalt – med eller utan publik på plats. Vi har lång erfarenhet av digitala möten. På grund av rådande situation har vi utformat flera flexibla eventstudios i varierande storlekar.

Läs mer om digitala möten

Stay safe kick off

Idag är det viktigare än någonsin att samla truppen, kommunicera och inte stanna upp. Efter en lång tids hemmaarbete är behovet av att mötas naturligtvis extra stort. Missa inte chansen att starta upp hösten med ny härlig energi och gemenskap. Det finns många sätt att genomföra kickoffer på ett säkert sätt, även under pågående pandemi. Kontakta oss så berättar vi mer.

Konferens-
abonnemang

Förändring kräver nya lösningar. Ett konferensabonnemang är det perfekta komplementet till hemmakontoret. Vi håller just nu på att arbeta fram paketlösningar. Vill du vara först ut att testa så utlovar vi en extra bra prova på-deal.

Hallå!

Våra 23 flexibla lokaler passar för alla typer av event. Vill du ha hjälp att hitta rätt? Tveka inte att kontakta oss!

Rikard Kleinberg
Sales

Kontakt