Vi bygger utställningen utifrån dina önskemål

Vid större utställningar erbjuder vi utställarservice i form av framställande av utställarkarta och uppbyggnad av utställningsområdet.
Vi tar emot beställningar och levererar dekor, teknik och catering till utställarna. Om ni bokar vår utställarservice hjälper vi även till att hantera alla leveranser och vid behov magasinering av material.