Vi stödjer företag som gör världen bättre

Vi har ett starkt engagemang för att vår verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor. I den mån vi kan stödjer vi företag som gör världen till en bättre plats.