MINGEL  |  BIOSITTING  |  KONFERENS  |  MIDDAG  |  MÄSSA  |  KONSERT  |  FEST

MÄSSHALLEN

Mässhallen är vår största lokal och här finns så väl karaktär som full flexibilitet.
Vackra ekgolv, 40 meter terrass och fantastisk rymd gör Mässhallen helt unik i sitt slag.