MINGEL | KONFERENS | LUNCH | UTSTÄLLNING

FOGELSTRÖM

En vacker lokal med ekgolv, höga ljudisolerade fönster och tegeldetaljer. Fogelström kan användas separat eller i anslutning till stora Mässhallen.