MINGEL |  KONFERENS | UTSTÄLLNING | FEST

ARKADEN

Arkaden är ljust och luftigt med vackert ekgolv. Stålbalkar i taket, mässings- och tegelstensdetaljer samt ett kliv ut på den 40 meter långa terrassen.